Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie.

Rok 2022:

 1. Zarządzenie nr 1/2022 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodów prywatnych używanych do celów służbowych
 2. Zarządzenie nr 2/2022 w sprawie wprowadzeni aneksu nr 3 do ZFŚS
 3. Zarządzenie nr 3/2022 w sprawie wprowadzenia ekwiwalentu za przybory kancelaryjne
 4. Zarządzenie nr 4/2022 w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania DO
 5. Zarządzenie nr 5/2022 w sprawie ustanowienia komisji konkursowej
 6. Zarządzenie nr 6/2022 w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych
 7. Zarządzenie nr 7/2022 w sprawie ustanowienia komisji konkursowej
 8. Zarządzenie nr 8/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości
 9. Zarządzenie nr 9/2022 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości
 10. Zarządzenie nr 10/2022 w sparwie powołania Komisji Egzaminacyjnej
 11. Zarządzenie nr 11/2022 w sprawie powołania Zespołu Kontroli Zarządczej
 12. Zarządzenie nr 12/2022 w prawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
 13. Zarządzenie nr 13/2022 w sprawie "Instrukcji kontroli i ewidencji druków ścisłego zarachowania w Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Brzozowie"
 14. Zarządzenie nr 14/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości
 15. Zarządzenie nr 15/2022 w sprawie określenia zasad oszczedzania energii, ciepła i wody w budynku użyteczności publicznej, w którym siedzibę ma Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brzozowie
 16. Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych i stanu środków finansowych w kasie oraz weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych w Powiatowym Zespole Ekonomiczno–Administracyjnym Szkół w Brzozowie
 17. Zarządzenie nr 17/2022 w sprawie wprowadzenia aneksu do regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostce

Rok 2021:

 1. Zarządzenie nr 1/2021
 2. Zarządzenie nr 2/2021
 3. Zarządzenie nr 3/2021
 4. Zarządzenie nr 4/2021
 5. Zarządzenie nr 5/2021
 6. Zarządzenie nr 6/2021
 7. Zarządzenie nr 7/2021
 8. Zarządzenie nr 8/2021
 9. Zarządzenie nr 9/2021
 10. Zarządzenie nr 10/2021
 11. Zarządzenie nr 11/2021
 12. Zarządzenie nr 12/2021
 13. Zarządzenie nr 13/2021
 14. Zarządzenie nr 14/2021
 15. Zarządzenie nr 15/2021
 16. Zarządzenie nr 16/2021
 17. Zarządzenie nr 17/2021
 18. Zarządzenie nr 18/2021
 19. Zarządzenie nr 19/2021
 20. Zarządzenie nr 20/2021

 

Podmiot publikujący: PZEAS Brzozów
Wytworzył: Jakub Prugar 2021-11-10
Opublikował w BIP: Jakub Prugar 2021-11-10 09:15:01
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Jakub Prugar 2021-11-10 00:00:00
Modyfikował: Jakub Prugar 2023-05-08 13:32:05
Liczba wyświetleń: 765
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-05-08 13:32:05 Zmieniono zawartość dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2023-04-18 13:52:39 Dodano pliki Jakub Prugar Szukaj
2023-04-18 13:52:39 Zmieniono zawartość dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2023-04-18 13:52:02 Usunięto plik Jakub Prugar Szukaj
2023-02-24 13:35:21 Dodano pliki Jakub Prugar Szukaj
2023-02-24 13:35:21 Zmieniono zawartość dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2023-01-04 12:53:02 Zmieniono zawartość dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2023-01-04 12:53:02 Dodano pliki Jakub Prugar Szukaj
2022-12-16 10:59:09 Zmieniono zawartość dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2022-12-16 10:59:09 Dodano pliki Jakub Prugar Szukaj
2022-11-24 11:09:14 Zmieniono zawartość dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2022-11-24 11:09:14 Dodano pliki Jakub Prugar Szukaj
2022-10-18 09:54:39 Zmieniono zawartość dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2022-10-18 09:54:39 Dodano pliki Jakub Prugar Szukaj
2022-07-29 12:46:30 Zmieniono zawartość dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2022-07-29 12:46:30 Dodano pliki Jakub Prugar Szukaj
2021-11-10 09:11:31 Aktualizacja Jakub Prugar Szukaj
2021-11-10 09:11:31 Aktualizacja Jakub Prugar Szukaj
        Porównaj