Zarządzenia 2023

  1. Zarządzenie nr 1/2023 w sprawie wprowadzenia ekwiwalentu za przybory kancelaryjne dla pracowników
  2. Zarządzenie nr 2/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS
  3. Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko: referent w PZEAS
  4. Zarządzenie nr 4/2023 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników smorządowych zatrudninych w jednostce
  5. Zarządzenie nr 5/2023 w sprawie udzielenia dnia wolnego
  6. Zarządzenie nr 6/2023 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości
  7. Zarządzenie nr 7/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryacji rocznej składników majątkowych i stanu środków finansowych w kasie oraz weryfikacji wartości niematerilanych i prawnych w Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Brzozowie oraz jednostkach obsługiwanych
  8. Zarządzenie nr 8/2023 w sparwie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji kasy w Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Brzozowie
Podmiot publikujący: PZEAS Brzozów
Wytworzył: Jakub Prugar 2023-02-24
Opublikował w BIP: Jakub Prugar 2023-02-24 13:40:41
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Jakub Prugar 2023-02-24 00:00:00
Modyfikował: Jakub Prugar 2023-12-04 13:30:00
Liczba wyświetleń: 156
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-12-04 13:30:00 Zmieniono zawartość dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2023-12-04 13:30:00 Dodano pliki Jakub Prugar Szukaj
2023-10-31 12:31:19 Zmieniono zawartość dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2023-10-31 12:31:19 Dodano pliki Jakub Prugar Szukaj
2023-10-17 13:21:00 Zmieniono zawartość dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2023-10-17 13:21:00 Dodano pliki Jakub Prugar Szukaj
2023-07-27 13:35:28 Zmieniono zawartość dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2023-07-27 13:35:28 Dodano pliki Jakub Prugar Szukaj
2023-05-10 13:33:47 Zmieniono zawartość dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2023-05-10 13:33:47 Dodano pliki Jakub Prugar Szukaj
2023-05-08 13:29:21 Zmieniono tytuł dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2023-05-08 13:29:21 Zmieniono zawartość dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2023-05-08 13:29:21 Dodano pliki Jakub Prugar Szukaj
2023-02-24 13:40:41 Dodano dokument Jakub Prugar Szukaj
2023-02-24 13:36:48 Aktualizacja Jakub Prugar Szukaj
2023-02-24 13:36:48 Aktualizacja Jakub Prugar Szukaj
        Porównaj