Struktura organizacyjna i wykaz stanowisk Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie:

Wykaz stanowisk:

  1. Dyrektor PZEAS
  2. Główny Księgowy
  3. Wieloosobowe stanowisko ds. finansowo-księgowych
  4. Wieloosobowe stanowisko ds. płac
  5. Samodzielne stanowisko ds. kadr
  6. Samodzielne stanowisko ds. administracyjnych
  7. Samodzielne stanowisko ds. remontowo-budowlanych oraz wdrażania funduszy europejskich
  8. Samodzielne stanowisko ds. obsługi PKZP - oddelegowanie
  9. Samodzielne stanowisko ds. utrzymania porządku
  10. Samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej
Podmiot publikujący: PZEAS Brzozów
Wytworzył: Jakub Prugar 2021-03-08
Opublikował w BIP: Jakub Prugar 2021-03-08 15:19:39
Liczba wyświetleń: 795