Strona Główna BIP

Data publikacji: 2021-03-04 15:18:05

Czym jest strona główna Biuletynu Informacji Publicznej?

Zagadnienie dostępu do informacji publicznej jest poruszone już w ustawie zasadniczej uchwalonej w 1997 roku. W rozdziale II „WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA” wskazano, że „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (...) Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów (...)”. Już z powyższego wynika, iż w dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych.
 

Podstawowym zadaniem realizowanym przez stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej (SGBIP) jest prezentacja informacji na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP.

Źródło: https://www.bip.gov.pl/articles/view/51 


Podmiot publikujący: PZEAS Brzozów
Wytworzył: Jakub Prugar 2021-03-04
Opublikował w BIP: Jakub Prugar 2021-03-04 15:18:05
Liczba wyświetleń: 359

Wygenerowano: 2023-09-27 21:12:45